zwinąć


zwinąć
Zwinąć chorągiewkę, żagle «wycofać się, zrezygnować z czegoś, zmienić decyzję, zdanie»: Grzegorz dość szybko zwinął żagle i spłynął w kierunku komputera. Gabrysia i Tygrysek zostały same w kuchni. M. Musierowicz, Dziecko. Wcześniej Marian znalazł się jako przedstawiciel „Czytelnika” w Koszalinie, tam jednak długo nie zagrzał miejsca, gdyż nie miał duszy urzędniczej, a ciągnęło go środowisko literackie, zrezygnował więc ze stanowiska, zwinął żagle i przeniósł się do Krakowa. T. Kwiatkowski, Panopticum.
Zwinąć manatki zob. manatki.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zwinąć — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}zwijać {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}zwinąć II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IV, zwinąćnę, zwinąćnie, zwiń, zwinąćnął, zwinąćnęli, pot. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwinąć — → zwijać …   Słownik języka polskiego

  • zwinąć — 1) Ukraść; okraść Eng. To steal; to rob 2) Schwytać przestępcę; aresztować Eng. To catch a criminal; to arrest …   Słownik Polskiego slangu

  • zwinąć się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zwijać się I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwinąć się — Zwijać się jak (mucha) w ukropie zob. ukrop. Zwinąć się w kłębek zob. kłębek 2 …   Słownik frazeologiczny

  • zwijać się – zwinąć się w kłębek — {{/stl 13}}{{stl 7}} o kocie, psie: kłaść się ciasno zwiniętym, z tylnymi łapami pod głową; też o człowieku: kłaść się na boku z kolanami pod brodą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kot zwinął się w kłębek. Spać zwiniętym w kłębek. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zwijać – zwinąć chorągiewkę — {{/stl 13}}{{stl 7}} zmieniać zamiar i rezygnować z robienia czegoś dalej; wycofać się z poprzednich zamiarów, poglądów itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwinęli chorągiewkę i wycofali się z popierania projektu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • manatki — Zwinąć manatki a) «opuścić jakieś miejsce; wynieść się»: Trzeba było nam zwinąć manatki zaraz, jak licho przyniosło tu tych łowców zwierząt. A. Szklarski, Kangury. b) «spakować się, przyszykować się do drogi»: (...) był zupełnie zaskoczony, kiedy …   Słownik frazeologiczny

  • zwijać — Zwinąć chorągiewkę, żagle «wycofać się, zrezygnować z czegoś, zmienić decyzję, zdanie»: Grzegorz dość szybko zwinął żagle i spłynął w kierunku komputera. Gabrysia i Tygrysek zostały same w kuchni. M. Musierowicz, Dziecko. Wcześniej Marian znalazł …   Słownik frazeologiczny

  • zwijać — ndk I, zwijaćam, zwijaćasz, zwijaćają, zwijaćaj, zwijaćał, zwijaćany zwinąć dk Vb, zwijaćnę, zwijaćniesz, zwiń, zwijaćnął, zwijaćnęła, zwijaćnęli, zwijaćnięty, zwijaćnąwszy 1. «zmniejszać powierzchnię czegoś rozpostartego lub długość czegoś, np.… …   Słownik języka polskiego